Často kladené otázky

Kam vám můžu poslat peníze ?

Platby lze hradit na zvláštní depozitní

účet č. 2113262508/27000 s názvem ApČR 2017

u UniCreditBank doadvokátní úschovy, kdy za účelem zvýšení transparentnosti a čestnosti hospodaření byla správou účtu pověřena advokátní kancelář JUDr. Libora Nedorosta, Ph.D., ČAK 08424, která dnem 13.09.2016 oznámila správu účtu   České advokátní komoře do Elektronické knihy úschov, v níž vedena pod identifikátorem úschovy U 8/2016.

Kde mohu podepsat petici?

Petici za vznik politické strany Alternativa pro Českou republiku můžete podepsat tak, že si stáhnete petiční arch, vytisknete jej a podepíšete. Arch nemusí být vyplněn celý, stačí i jeden podpis. Podepsaný petiční arch pak zašlete na naší adresu.

Jak vás mohu podpořit?

V současné době podpisem pod peticí za vznik politické strany Alternativa pro Českou republiku. Také tím, že nám na sebe dáte email či jiné spojení, abychom Vás mohli informovat. Rozhodně stojíme o Váš hlas ve volbách a v neposlední řadě budete moci přispět na naší činnost přes transparentní účet. Za jakoukoliv formu podpory Vám budeme vděčni.

Jakým politickým směrem se orientujete?

Alternativa pro Českou republiku je národně orientovanou, euroskeptickou, liberálně konzervativní stranou. Zakladatelé ApČ se hlásí ke stejným hodnotám, cílům a stejné politice, jakou německým občanům nabízí tamní Alternative für Deutschland (AfD), a chce být pro české voliče stejnou alternativou.

Spolupracujete s IMK?

Iniciativa Martina Konvičky (IMK) je naší blízkou a partnerskou organizací. Její rétorika směřující k zákazu ilegální imigrace, obraně hranic a evropských křesťanských hodnot spolu s vnímáním islámu jako politického nástroje sloužícího k ovládnutí společnosti je nám blízké. V mnohých názorech souzníme.

Jak se mohu přihlásit?

V současné době jsou zakládány jednotlivé krajské pobočky (divize). Nejjednodušší kontakt je v současné době přímo na Facebooku stránkách Alternativy pro českou republiku. Pokud nám poskytnete email nebo jiné spojení, budeme Vás v budoucnu informovat o možnosti jak se stát členem či jak nás podpořit.

Přihlášení