Richard Novák

Richard Novák

Narodil jsem se v Brně. Jsem podruhé ženatý a mám 3 děti, žiji ve Velkých Němčicích. Kromě své rodiny se ve volném čase věnuji přírodě a sportu, taktéž i společenskému dění. 

Vystudoval jsem Universitu Jana Evangelisty Purkyně /UJEP/ Brno –nyní Masarykova universita Brno, studium jsem ukončil v roce 1985 státní závěrečnou zkouškou, v roce 1987 jsem úspěšně složil státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr.

V letech 1986-1991 jsem byl vyšetřovatelem VB se specializací na hospodářskou trestnou činnost, na obecnou násilnou trestnou činnost a na trestnou činnost mladistvých. V roce 1991 jsem se začal zabývat advokacií a v roce 1994 jsem založil samostatnou advokátní kancelář se zaměřením na všechny obory práva a především na trestní právo, obchodní a občanské právo, včetně problematiky zdravotního a rodinného práva. Jako advokát jsem byl aktivní i na některých velkých kauzách, např. případ Berdychova gangu.

Zabývám se dlouhodobě i ochranou života a majetku – právem na nutnou obranu. Zastupoval jsem rodiče i děti jako advokát v ústavní stížnosti ve věci inkluze. V této oblasti se i nadále pohybuji. Dále jako advokát pomáhám se zastupováním rodičům a dětem, které kvůli svým zdravotním potížím navštěvují zařízení pro postižené děti Kociánka v Brně. Zde rovněž pro děti provádím i přednášky jejich právech a povinnostech. Přednáším na EUPSI –Evropský ústav práva a sociálního inženýrství při UK Praha, oblast kriminalistika a kriminologie. Mnohé mé kauzy jsou podkladem přednášek a výuky na právnických fakultách.

Po roce 1989 jsem se angažoval v politice, nejprve v Unii svobody /US-DEU/, zde jsem působil v letech 1998 –2002, dva roky v pozici předsedy krajské organizace i jako člen Zastupitelstva města Brno a radní městské části Brno-Bohunice. Poté jsem byl činný také v ODS.

Je nutno podotknout, že mé názory jsou neměnné, své členství v uvedených stranách jsem ukončil právě z důvodu, že tyto strany nedokázaly své programy prosadit a realizovat. Zastával jsem i pozici poradce ministra spravedlnosti v letech 2004-2006, přičemž jsem připomínkoval jednu z navrhovaných kodifikací trestního řádu. Mimo to jsem taktéž signatářem Manifestu D.O.S.T.

 

https://www.facebook.com/richard.novak.31521

 

 

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter