Irena Steinhauserová

Irena Steinhauserová

Jsem koordinátorkou a konzultantkou domácího vzdělávání. Mimo to příležitostně pracuji jako psycholožka v hospicu. V mládí jsem vystudovala stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby, ve středním věku psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

Po škole jsem pracovala jako vedoucí referent péče o základní fondy, pod tím je možné si představit údržbu, opravy a rekonstrukce budov především z pohledu investora.

Po dokončení pedagogického postgraduálního studia jsem učila na učilišti v Telči.

Po celou dobu svého profesního života jsem sice dělala různé věci, ale mojí prioritou byla vždy rodina a péče o děti. Jsem vdaná, mám s jedním manželem šest dětí dnes už většinou dospělých. Zajímavostí naší rodiny je, že všechny moje děti hrály šachy, měli jsme šachový klub. Dále jsem vzdělávala svoje děti v domácím vzdělávání od jeho úplného začátku od roku 1998 až do současnosti, kdy je v domácím vzdělávání poslední dcera. Svoje zkušenosti s domácím vzděláváním nyní zúročuji i jako konzultantka domácího vzdělávání.

Bydlím ve Strmilově, který se nachází na pomezí jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy.

Nikdy jsem nebyla v žádné politické straně, až do založení Strany svobodných občanů, jejíž program souzněl s mými předchozími názory a kde jsem doposud.

Evropským hodnotám rozumím tak, že zahrnují víru v osobní svobody, lidská práva a judaisticko–křesťanské duchovní, morální a kulturní dědictví. Považuji evropskou civilizaci a její hodnoty za to nejlepší, co zatím v historii bylo. To říkám především jako žena, protože postavení žen v naší civilizaci je výjimečné. A je škoda, že následující ohlupující ideologie ohrožují samotnou podstatu tradiční podoby demokracie.

Zaprvé jde o pozitivní diskriminaci fungující tak, že předstírá ohleduplnost, soucit a laskavost vůči všem možným menšinám, které vnímá tak či onak jako znevýhodněné, a musí je proto zvýhodnit. To je nespravedlivé vůči normální většině.

Nemám ráda ani feminismus, který se korektně tváří jako genderové aktivity, které považuji v naší společnosti za zbytečné. Rovnoprávnost už máme a rovnost žen a mužů nemůže být nikdy a ani by nikomu neprospěla, protože na odlišnosti pohlaví je založena naše existence.

Obdobné je to i s multikulturalismem. Je to velmi nebezpečný trend a složitý problém spojený s kulturní odlišností, různým náboženstvím a hodnotovým systémem. Někdy to dochází tak daleko, že vlastenectví je považováno za reakční pojem, když za politicky korektní je vydáván kosmopolitismus.

Další ideologií je ekologický alarmismus, který má za následek jen kontraproduktivní mrhání, přerozdělování ve prospěch vyvolených subjektů a prohlubování světové potravinové krize.

Také nemám v oblibě termín občanská společnost, pod kterým si nyní skrývá řada více či méně zbytečných, výjimečně i užitečných neziskových organizací, které často prasazují svoje zájmy i politické a obcházejí tím politickou soutěž. A navíc jsou tyto organizace většinou příjmy závislé na státu, tzn. žijí z daní nás všech.

 

https://www.facebook.com/irena.steinhauserova

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter