Co budeme prosazovat

Neuvěřitelný nárůst národní i nadnárodní byrokracie, která se vymkla všem pravidlům a omezením, vede k tomu, že státní správa přestala sloužit občanům.

 

1. Cítíme se podvedení Evropskou unií, která slibovala všem zemím participativní rozhodování, tedy rozhodování bez ohledu na velikost zemí, ale teď z nás udělala něco mezi kolonií a polepšovnou neposlušných dětí, kterým se vyhrožuje tresty, když nebudou hodné. Když už EU, tak tu před Lisabonskou smlouvu. Máme zájem o Evropu jako o společný hospodářský prostor. Přijetí Eura ovšem odmítáme.

2. Národ není žádný umělý sociologický konstrukt, ale informační pole, sdílené a vytvářené skupinou lidí na určitém území po tisíce let. Ničit a podceňovat národ znamená vzít lidem osobní identitu, nedovolit jim, aby byli tím, čím jsou, tedy vzít jim duši a udělat z nich duševní mrzáky. S nacionalismem nemá příslušnost k národu nic společného.

3. Skutečně nechceme islám, a to ani v ČR, ani v Evropě, nejlépe ani na světě. Islám považujeme za nebezpečnou totalitní ideologii. Chceme zákaz politického islámu. Víra je soukromou záležitostí.

4. Vadí nám zbabělá migrační „politika“ EU a dvojí metr, jejichž důsledkem je nezvládnutelná kriminalita migrantů, jejich nezaměstnanost a nezaměstnatelnost, nekonečné sociální výdaje, nerespektování evropských hodnot, vytváření paralelní společnosti a vznik předvoje islámské ideologické armády v Evropě.

5. Dotace jsou zdrojem nejen ekonomického zla, ale jsou šiřitelem morální nákazy. Je to státní forma podplácení. Pryč s nimi! Místo toho spravedlivé daně, zamezující vývozu v ČR vydělaných peněz.

6. Dost bylo experimentů s multikulti, gender a homosexualismem, jakož i neomarxistických ideologií, a to ve všech druzích a převlecích. Dosti bylo umělé inkluze!

7. Právo bránit se je základním oprávněním, daným evolučním vývojem. Kdo je pro odzbrojení obyvatel, jde proti evoluci, tedy hlásá nesmysly.

8. Dost bylo politických neziskovek, zejména těch, co jsou navázány na zahraniční kapitál a státní příspěvky. Neziskovky kradou demokratické rozhodování občanům a uzurpují si moc státu. Zákaz činnosti všech neziskových organizací, podporovaných zahraničními zdroji.

9. Jsme proti jakýmkoliv vojenským intervencím kdekoliv na světě a ze strany kohokoliv. Jediným státem, vyvolávajícím mezinárodní napětí není zdaleka jen Rusko. Za srovnatelné nebezpečí pro Evropu považujeme totalitní Saudskou Arábii a islamizující se Turecko.

10. Novináři překročili Rubikon, kdy je možno je brát vážně a spoléhat na ně. Z veřejnoprávních médií se stala Lžimédia. Žádáme svobodu médií a internetu, dodržování zákonů i korporacemi, ovládajícími sociální sítě, jako je Facebook a Twitter. Konec diskriminace lidí, kteří mají jiný než oficiální vládní názor.

11. Soběstačnost je základem úspěchu. Neodmítáme mezinárodní spolupráci, ale potravinová nesoběstačnost je politickým nástrojem pro vydírání. Proto potřebu (nejen) základních potravin musíme zvládnout sami. Totéž platí o energetických zdrojích. Dost na tom, že jsme závislí na dovozu plynu a ropy. Jsme pro rozvoj atomové energie – co nejbezpečnější a nejlépe dislokovanou do malých atomových elektráren.

12. Křesťanství není jen o víře, o Bohu, ani o církvích, kterých mají mnozí z nás plné zuby kvůli církevním restitucím. Křesťanství je model chování a hodnot jedinců – a to i úplných ateistů – a vzorec organizace společnosti, na kterém je postavena euro-americká civilizace. Zničení či potlačení křesťanství znamená rozval evropské civilizace. Proto i přes všechny výhrady takřka ke všem církvím: s církvemi i bez nich je nutno bránit křesťanské principy – naše principy.

 

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter