Program stručně

Chceme žít v bezpečné, svobodné a hrdé zemi.

Jsme přesvědčeni, že občané si zřizují vlády proto, aby chránily jejich životy a svobody, a případně, aby jim poskytovaly některé služby.

Vlády, které se těchto úkolů nedrží a které se snaží své občany převychovávat nebo dokonce nahrazovat cizinci, takové vlády jsou tyranské, nelegitimní a je zapotřebí využít všech legálních prostředků k jejich odstranění.

Z toho vychází i náš politický program, z nějž uvádíme několik klíčových myšlenek.

 • Je zapotřebí zrušit naprostou většinu byrokratických povinností pro živnostníky a malé firmy.
 • Zvýhodňování zahraničních korporací musí okamžitě skončit. Je naopak zapotřebí se intenzivně zabývat skrýváním zisku a jeho vyváděním do zahraničí.
 • Koncesionářské poplatky na televizi a rozhlas musí být okamžitě zrušeny. Veřejnoprávní média by měla být řízena podle stejného modelu, jaký byl nedávno zaveden v Polsku.
 • Je zapotřebí okamžitě zastavit všechny peníze pro politické neziskovky a zavést kontrolu nad těmi, které jsou financovány za zahraničí.
 • Občané mají právo vyvolat referendum o v zásadě jakékoliv záležitosti, vyjma lidských práv.
 • Je důležité zavést i další prvky přímé demokracie – přímou volbu a odvolatelnost politiků
 • Ve školství nesmí být prioritou péče o menšiny, nýbrž zajištění slušné úrovně výuky v běžných školách, kam chodí děti pracujících.
 • Propagace multikulturalismu musí být okamžitě zastavena, a to na všech typech škol.
 • Stejně tak musí být okamžitě zastavena současná podoba inkluze ve školství. Je zapotřebí zachovat praktické školy.
 • Rodiny, které řádně pečují o své děti, si zaslouží maximální podporu. Všechny pokusy o zavádění zrůdného norského systému odebírání dětí musí být zastaveny a viníci voláni k zodpovědnosti.
 • Žádný zdravý člověk v produktivním věku nemá dostávat peníze pouze za to, že sedí doma. Z toho musí vycházet i sociální politika.
 • Islám může být tolerován pouze jako náboženství, které nemá ambice prosazovat se i mimo bohoslužebný prostor. Je povinností státu zastavit v zárodku veškeré pokusy o prosazování islámského práva či islámského uspořádání společnosti. Jakákoliv privilegia pro muslimy vůbec nepřichází v úvahu.
 • Každý bezúhonný a psychicky zdravý občan má právo vlastnit zbraň.
 • Právo občanů na sebeobranu musí mít prioritu nad právy zločinců.
 • Armáda ČR se musí soustředit na obranu vlastního území, nikoliv na podporu amerických expedičních sborů.
 • Zahraniční politika má hájit zájmy občanů ĆR, nikoliv zájmy spojenců.
 • Členství v Evropské unii může být zachováno pouze v případě, že občané ČR získají právo odmítnout diktát Bruselu.
 • Každý občan má právo a morální povinnost připravovat se na obranu svého regionu v rámci vhodně organizované domobrany.
 • Je povinností vlády poskytnout všem mladým lidem vojenský výcvik.

Náš politický program může být označován jako pravicový, liberální či konzervativní. Ale je to především program zdravého rozumu.

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter