kvě. 22 2019

No tak sláva! Hurá! Výborný nápad od té Evropské unie. Volají někteří rádoby ekologicky smýšlející občané na nové nařízení, které nám zakazuje používání jednorázového plastového nádobí, brček a uchošťourů. Rozumnému člověku nad tím zůstává rozum stát. Tohle že řeší EU?

kvě. 06 2019

V lednu 1990 jsem měl obrovskou radost, že naše země udělala naprosto zásadní krok – zbavila se totality a já si představoval krásnou budoucnost, kterou si tu můžeme vytvořit. Zahodil jsem plány na možnou emigraci a šel si vyřídit živnostenský list. Snažím se být soběstačný, stát si za tím, co dělám a dlouhou dobu jsem si myslel, že moje pocity sdílí i většina ostatních lidí. Ale vývoj EU mě rychle přesvědčil, že to tak není.

kvě. 02 2019

Poslední dobou mám pocit, že žijeme v dobách nejagresivnější formy inkvizice, navíc mentálně retardované. Hysterie kolem „MeToo“ , kdy agresivní feministky velí k útoku proti všemu, co by byť jen vzdáleně mohlo připomínat přirozenou vzájemnou přitažlivost mezi mužem a ženou. Potlačování zdravého rozumu v záležitostech týkajících se podpory klasického konceptu rodiny a institutu manželství pouze mezi mužem a ženou.

kvě. 01 2019

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker odhalil sochu Marxe věnovanou z Číny. Může mít ještě někdo pochybnosti o myšlenkovém zázemí vedoucích představitelů EU?

kvě. 01 2019

Mluví se o tom, jestli jsou dotace z Unie dobro nebo zlo. Samozřejmě, nenapíšu nic nového, ale opakování je matka moudrosti. Zde jsou některá negativa dotací přicházejících z Unie do ČR.

kvě. 01 2019

Tyto řádky píši proto, že bych rád upozornil na skutečnost, že hájení svobody a demokracie vůbec není zbytečné a že ona míra, jíž si vážím, není automaticky jistá do budoucna. Svět, v němž my, pro které je svoboda a s ní těsně související demokracie nejdůležitější hodnotou, je totiž prakticky neustále ohrožován různorodými transparentními i netransparentními tlaky našemu nahlížení/způsobu života nepřátelskými.