zář. 13 2016

Platby lze hradit na zvláštní depozitní

účet č. 2113262508/27000 s názvem ApČR 2017

u UniCreditBank doadvokátní úschovy, kdy za účelem zvýšení transparentnosti a čestnosti hospodaření byla správou účtu pověřena advokátní kancelář JUDr. Libora Nedorosta, Ph.D., ČAK 08424, která dnem 13.09.2016 oznámila správu účtu   České advokátní komoře do Elektronické knihy úschov, v níž vedena pod identifikátorem úschovy U 8/2016.

zář. 06 2016

Českou televizi v téhle podobě je třeba zrušit. Proč? Protože se zcela zpronevěřila svému poslání a namísto poskytování „objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ (přesně tak to předepisuje zákon) se stala hlásnou troubou jedné (eurohujerské) názorové skupiny. Platíme si ji všichni, ale do hlav nám valí bludy jedné (minoritní) party.

zář. 06 2016

Českou televizi v téhle podobě je třeba zrušit. Proč? Protože se zcela zpronevěřila svému poslání a namísto poskytování „objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ (přesně tak to předepisuje zákon) se stala hlásnou troubou jedné (eurohujerské) názorové skupiny. Platíme si ji všichni, ale do hlav nám valí bludy jedné (minoritní) party.