srp. 24 2016

Modelová situace. Je 5. května a na Vinohradské třídě před Českým rozhlasem probíhá retrospektivní inscenace obrany rozhlasu během Pražského povstání. Přihlíží dav občanů. Lidé se baví a na mobily si akci fotí a natáčejí. Ozývá se střelba.

srp. 17 2016

V Berouně o terorismu, obraně a vlastenectví

Veřejná debata Petra Hampla s bezpečnostními experty Davidem Bohbotem a Vladimírem Karasem vzbudila pozornost nejen na berounsku, ale získala také odezvu v celostátním tisku.

srp. 14 2016

Kandidátka do senátu v Olomouci

Předsedkyně Naštvaných matek

srp. 14 2016

Kandidát do senátu v Českém Krumlově

Pocházím z Moravy, nicméně, od svých šesti let až do rozdělení Československa, jsem žil v Košicích na Slovensku, kde jsem absolvoval základní, střední i vysokou školu. Po rozdělení Československa jsem do roku 2008 žil v Českém Krumlově. Mé nadšení spojené s fenoménem Václava Havla, umocněné geniem loci starobylého města a jeho obyvatel ve srovnání s působením Vladimíra Mečiara na Slovensku, však postupně vyprchalo.

Za svého působení na úřadě města, v pozici ředitele Technických služeb města a v neposlední řadě v městském zastupitelstvu Českého Krumlova jsem pochopil, že změnou politického režimu se vlastně nic zásadního nezměnilo. Vskutku logicky, protože charakterové typy lidi se nemění. V komunální politice mohli opět uspět stejné splachovací typy, jako za předcházejícího režimu. Seriózní lidé toho zpravidla nechali, příp. byli odstrčeni do opozice. Ptáte-li se, jak něco takového bylo a je možné, odpověď je nasnadě: V polistopadové době jsme totiž všichni věřili médiím všeho druhu. A tuto slabinu dokázali využít všehoschopní politici, kteří pochopili, že i novináři jsou pouze lidé, kteří si rádi usnadní práci. To byly prvopočátky zveřejňování virtuální reality, tedy zkreslené, deformované skutečnosti. Tím došlo k znehodnocení svobodných voleb, protože nemalá část voličů se rozhodovala pouze v důsledku mediálního obrazu kandidátů, který byl v mnoha případech diametrálně odlišný od skutečnosti.

S propagandou nejhrubšího zrna jsem byl konfrontován i v České televizi. Má snaha o její minimalizaci v pozici ředitele sekretariátu generálního ředitele České televize nakonec vyústila v můj skorý odchod. Dezinformování veřejnosti jsem pak razantně vytěsnil až ve Slovenské televizi, kterou jsem vedl v roce 2007. Nicméně, slovenští vládní politici s takovým postupem nesouhlasili stejně, jako naši, kteří ovládají ČT a ČRo. Ti byli dokonce iniciátory puče v ČTK, když jsem v roce 2009 uspěl v tendru na generálního ředitele ČTK. Pravdoláskaři se nezastavili ani před skandálním zrušením výběrového řízení na šéfa ČTK. Důvodem bylo náhle údajné uzdravení churavějícího ředitele ČTK, jenž předtím odstoupil. Inu, strach z plnění ústavní povinnosti veřejnoprávních médií ve smyslu všestranného pestrého informování veřejnosti, udělal své. Nemohl jsem tak přispět k omezení produkce virtuální reality, tedy vymývání mozků, které se postupem času stalo opět hlavní náplní zpravodajství a publicistiky našich veřejnoprávních médií. Nyní se tomu moderně říká informování veřejnosti v duchu politické korektnosti.

Proto jsem opět tady, protože tentokráte rozhodují pouze a jen občané, kteří přijdou k volbám. Věřím, že vzhledem k historickým souvislostem řešení uprchlické krize, která je před námi, občané neponechají nic náhodě, tudíž přijdou k volbám. Senát je totiž nejpovolanější institucí k tomu, aby donutil státní mašinerii, nejen komplexně informovat své občany, nýbrž veřejnosti i naslouchat a sloužit dle jejich požadavků.

Praxe

 • 1977 – 1978 základní vojenská služba letiště Mošnov
 • 1978 – 1979 mistr autodílny Hutné stavby Košice
 • 1980 – 1983 vedoucí materiálně technického zásobování téhož podniku
 • 1983 – 1988 vedoucí autoservisu Technika VD Košice
 • 1988 – 1993 ředitel závodu Drobný tovar Košice
 • 1994 – 1995 koncepční ekonom Městského úřadu města Český Krumlov
 • 1996 – ředitel společnosti Služby města Český Krumlov
 • 1997 – 1998 obchodný náměstek ředitele pobočky Pragobanky České Budějovice
 • 1998 – 2001 mediální analytik společnosti CEPRA a.s. Praha
 • 2001 – 2006 ředitel společnosti Česká média spol. sro
 • 2006 – ředitel sekretariátu generálního ředitele České televize
 • 2007 – generální ředitel Slovenské televize
 • 2008 – 2009 ředitel speciálních projektů VISUAL Connection a.s. Praha
 • 2010 – dosud mediální analytik

 Kontakt:http://radimhreha.cz/

srp. 14 2016

Kandidát do senátu v Táboře

Předseda Iniciativy Martina Konvičky

Entomolog a občanský aktivista

srp. 14 2016

1. místopředseda ApČ 2017

Kandidát do senátu v Pardubicích

Rocker a spisovatel

srp. 14 2016

Předseda ApČ 2017

Kandidát do senátu v Berouně

Sociolog

srp. 12 2016

Koordinátorka pardubické divize

srp. 12 2016

Místopředseda ApČ2017

Předseda středočeské divize

Předseda rozhodčí komise

srp. 12 2016

Koordinátor moravskoslezské divize

Člen kontrolní a revizní komise

Strana 1 z 2