Vojenský Branný Výcvik a Národní Garda

Jedna z možností kterou Alternativně navrhujeme jako vypracování do podoby zákona je Vojenský Branný Výcvik, (ne)povinnost ale čest.

Vojenský Branný Výcvik (VBV) pro obyvatele České republiky
V posledních dnech se v médiích i na sociálních sítích rozjely veliké diskuze o potřebnosti či nepotřebnosti vojenské služby, vojenského výcviku nebo branného výcviku. Vzhledem k tomu, že Alternativa pro Českou republiku má toto téma dlouhodobě ve svém programu, rozhodli jsme se k tomuto tématu také vyjádřit.

V prvé řadě si myslíme, že tento výcvik, ať už mu budeme říkat vojenský nebo branný, by měl být v každém případě na bázi dobrovolnosti. Kdo zažil povinnou vojenskou službu ještě za dob socialismu, nebo krátce po roce 89, si moc dobře vzpomene na to s jakou nechutí a odporem se tato povinnost u mladých setkávala. Je to v podstatě lidská přirozenost, že proti nařízení se vždy začne zvedat odpor.

Navrhujeme změnu branného zákona a jeho přeměnu na VBV za těchto podmínek.

1) VBV se vztahuje na všechny občany České republiky muže i ženy od 18-26let.
2) VBV je dobrovolnou službou v délce 6-12měsíců
3) po ukončení výcviku dle specializace je absolvent VBV zařazen k Národní gardě (NG) pod velením Armády České republiky
4) Členové VBV a NG nesmí být nikdy nasazení v zahraničí ale vždy slouží jen pro obranu České republiky a to jak v době vnějšího vojenského ohrožení republiky tak v případě živelných katastrof nebo v případě vnitřního ohrožení státu.
5) Služba VBV a NG je věcí hrdosti k České republice ale jako taková zasluhuje ocenění v podobě odměny za službu (benefitů), viz. dále.
Pro to aby se tohoto výcviku zúčastnilo co nejvíce dobrovolníků, by měla být vytvořena soustava benefitů, které by motivovaly všechny mladé lidi.
Mezi hlavní by patřilo získání zbrojního a řidičského průkazu zdarma. Dále by mohla být podpora vysokoškolského studia případně pro zájemce podpora v jejich dalším působení v Polici ČR, nebo armádě ČR. Je možné i uvažovat o daňovém zvýhodnění nebo jiných bonusech. Samozřejmostí by měla být pro absolventy minimální mzda po dobu výcviku.

Vzhledem k tomu, že armáda ČR, zejména její zázemí byla po roce 89 silně zdevastována, měl by tento výcvik probíhat v přírodních podmínkách, což by též napomohlo jeho významu. Není problém v Brdských nebo jiných lesích postavit vojenské stany a tím i zabránit povalování po kasárnách. Samozřejmě je možné využít i současné armádní objekty nebo ty které zůstávají nevyužité.
Výcvik by měl obsahovat výuku střelby, řízení motorových vozidel, včetně vojenských, zdravotnické minimum, kurs sebeobrany, výuku o národních dějinách a příslušnosti k národu, psychologický výcvik, výuku morseovky a dalších jiných nezbytností pro přežití v přírodě i ve městě. Výcvik by měl dále zahrnovat obecnou výuku na vojenské technice z majetku AČR a postupně pro tyto jednotky pořizovat specifické vojenské vybavení.

Během prvních 3 – 5 let by VBV měl být přístupný i pro občany, kteří z důvodu zrušení vojenské služby, nebo ženy, které žádný výcvik neprodělali a to dle našeho návrhu do 40let věku.

Instruktoři výcviku by se budou rekrutovat, jak ze současných příslušníků AĆR tak z bývalých příslušníků armády ČR. Postupně by si NG pro VBV vytvořila malou část svých profesionálních vojáků v řídících a velících pozicích, vzorem pro nás jsou švýcarské vojenské jednotky a Americká Národní garda Myslíme si, že zájemců o tuto práci by bylo dostatek.

Tento návrh má dle našeho názoru bude mít několik kladných dopadů.
a) velmi rychlé zvýšení obrany schopnosti státu a to vyšším stupněm než kdy se to může podařit pouze profesionální armádě
b) udržení našich výdajů pod kontrolou a splnění závazku v rámci NATO na 2%
c) skutečná obranyschopnost státu ( v současnosti AČR není schopna bránit ani hranice ČR )
d) Zvýšení morálky a vlasteneckého cítění občanů

Za Alternativu pro Českou republiku
Roman Papež místopředseda ApČ2017
Richard Perman místopředseda ApČ2017

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter