Rodina, základ státu

říj. 26 2016

Včera jsem se dočetl, že ČSSD plánuje vtělit do zákona o speciálních zdravotních službách větičku, že k umělému oplodnění ženy může dojít i bez souhlasu muže. Na první pohled se může zdát, že se jedná o dobrý počin, ale ve skutečnosti je to jen další krok proti rodině a nástroj sociálního inženýrství.

Náš sociální (chápej socialistický) stát místo podpory rodinného soužití spíše plánovitě vytváří zástupy matek samoživitelek. Je to naprosto chybný trend, který se v budoucnu vymstí. Bezpochyby je to také jeden z důvodů, pro který se rodí méně potomků. Děti v neúplných rodinách jsou mnohem více ohrožené, než v rodinném svazku, kde se o živobytí starají dva. Velkým problémem v tomto směru je snaha státu podporovat matky samoživitelky, díky čemuž se mnohé páry ani nesezdají, protože je pro ně ekonomicky výhodnější žít na „psí knížku“. Jenže je také mnohem snazší v případě konfliktu za sebou zabouchnout dveře a nechat starost o ratolest na tom druhém. Současný stát mnoha kroky plánovaně vytváří podhoubí pro rozpad rodiny.

Podle posledních statistik je rizikem příjmové chudoby v Evropské unii ohrožena polovina (49,7 %) neúplných rodin s jednou dospělou ekonomicky aktivní osobou. V České republice je tento podíl výrazně nižší, když na hranici příjmové chudoby se pohybuje cca 35 % neúplných rodin, v devíti případech z deseti se o děti starají samoživitelky. Nicméně trendy z EU se k nám nezadržitelně řítí.

K tomuto neblahému trendu nyní ČSSD přispěje zákonem, kde k početí dítěte není třeba muže. Je to naprosto mylná cesta. Umělé oplodnění je léčebná procedura pro páry. Nikdy nebylo zamýšleno jako řešení osobních vztahů, respektive neschopnosti nebo neochotě žít ve svazku. Jak k tomu přijde dítě, které je od počátku odsouzeno k životu bez jednoho z rodičů? Zákon by měl myslet především na budoucnost dětí! Jak k tomu přijde „otec“, bez jehož vědomí dojde k oplodnění? Jak soudy vyřeší situaci, až se matka rozhodne otce zažalovat o alimenty?

Statistika nám k tomu říká, že finanční situace v neúplných rodinách je relativně kritičtější než v celé společnosti. Riziko příjmové chudoby v České republice se týká zhruba 14,6% podílu osob. U samoživitelek je tak výrazně vyšší. To potvrzují i data o příjmech a výdajích samoživitelek v České republice. Téměř 15 procentům samoživitelek zbyde po měsíční platbě výdajů za bydlení pouze ekvivalent životního minima nebo nižší částka – u úplných domácností s dětmi se to týká jen 2,7 % případů. Mezi pětinou samoživitelek s nejnižšími příjmy se riziko chudoby dotýká celých 75 % z nich.

Počet neúplných rodin s dětmi v ČR rychle roste. Od roku 1995 se podle údajů Českého statistického úřadu počet neúplných rodin se závislými dětmi do 26 let zvýšil o polovinu na 256 tisíc. Pouze s jedním rodičem žije podle statistik už zhruba 22 procent českých dětí, tedy asi 400 tisíc. A odborníci předpokládají, že s ohledem na stoupající rozvodovost a úbytek sňatků se situace bude v následujících letech dál zhoršovat.

Současná vládní elita svým každodenním jednáním jen prokazuje svou neschopnost, pokud škodit vlastním lidem není ďábelským plánem. Stát by měl v první řadě podporovat rodinné svazky, protože se historicky mnohokrát prokázalo, že rodina je základem státu. Cokoliv jiného je mylný směr. Doufám, že se role rodiny projeví stejně jako za socialismu a přispěje k rozpadu současného nefunkčního systému. Anonymní stát nikdy nenahradí milující rodinu.

Luděk Nezmar, 26. 10. 2016

Sdílejte tento článek.

Submit to FacebookSubmit to Twitter
Pro psaní komentářů se přihlašte